V rámci běžných postupů je společnost Pinnacle ze zákona povinna získat od všech klientů platný průkaz totožnosti a potvrzení o trvalém bydlišti.