Dokud není váš účet ověřen, vyhrazujeme si právo zablokovat sázení nebo omezit možnosti účtu, dokud potřebné informace neobdržíme.