Pro ověření účtu budeme potřebovat platné ověření totožnosti a místa trvalého pobytu.


K ověření jména a data narození uvedených na vašem Pinnacle účtu lze použít jakýkoli z níže uvedených dokumentů vydaných státní správou:

 • Pas
 • Řidičský průkaz
 • Občanský průkaz (přední i zadní strana)

Jako doklad trvalého bydliště lze použít jakýkoli z níže uvedených dokumentů. Upozorňujeme, že dokument použitý jako doklad trvalého bydliště nesmí být starší tří měsíců a musí na něm být uvedeno vaše jméno a příjmení tak, jak jste je zadali na svém účtu Pinnacle.

 • Faktura za energie či telefon
 • Účet za lékařské ošetření
 • Zdravotní pojištění
 • Doklad o výpůjčce
 • Nájemní smlouva
 • Výpis z účtu
 • Dokumenty vydané státem

Podle toho, jakou si vyberete metodu vkladu, vás můžeme požádat o další dokumentaci.


Pro platební karty:

 • Průkaz totožnosti s fotografií: občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz (pokud používáte karet víc, průkaz posíláte pouze jednou)
 • Aktuální ověření adresy (vydané v posledních 3 měsících, musí obsahovat celé jméno a adresu)
 • Přední strana platební karty (zakryjte prostředních 6 číslic, takže bude vidět pouze prvních 6 a poslední 4).
 • Zadní strana kreditní/debetní karty (zakryjte kód CVC). Upozorňujeme, že karta musí být podepsaná
 • A/nebo výpis z účtu

Pro bankovní účty:

 • Výpis z účtu